Linh Terexa
  • Hotline: 0987 005 465

Liên hệ quảng cáo
Kiếm tìm

Kiếm tìm

Đời người ai cũng ước mong Sang giàu địa vị sống trong danh quyền Còn trẻ mải miết kiếm tiền Quên đi giá trị ưu tiên đời mình Nước...

Anh thương em

Anh thương em

Bạn thân nhất của anh,  Em không chỉ là người bạn anh xem là thân nhất. Em còn là người con gái anh thật sự yêu thương. Dù ...

Tình Yêu Không Sợ Hãi

Tình Yêu Không Sợ Hãi

Đọc: I Giăng 4:7-12 | Đọc Kinh Thánh suốt năm: II Sử ký 10-12; Giăng 11:30-57 Chúng ta yêu th...