Sáng nay suy gẫm đoạn Tin Mừng Mt 23, 1-12, đoạn Tin Mừng này nói về việc Chúa Giêsu chê trách những người Biệt Phái và Pharisiêu giả hình, ‘họ nói mà không làm’, họ như những con Virus mà mọi người phải tránh xa. Hình ảnh ấy giúp cho tôi có nhiều suy nghĩ để hồi tâm nhìn lại những con Virus Pharisiêu nào đang sinh sống trong đởi tu của tôi, của những người sống đời dâng hiến hôm nay.