Ông Giona này, qua câu chuyện của ông con cảm thấy mình cũng đâu đó trong hình bóng ấy, đôi khi chán nản bỏ cuộc, chạy trốn, giận hờn, bực bội khi mà mọi sự không như ý mình muốn, cầu nguyện hoài không thấy nhậm lời…Và con sẽ bắt chước ông, cho dù có giận, có buồn thì vẫn luôn trông cậy, và cầu xin Chúa vì Chúa là Đấng luôn giàu lòng xót thương. Sống tương giao với Chúa như một người bạn rất thân, rất gần gũi, có thể vui buồn, giận hờn những không thể rời xa