Hãy cho Chúa Giêsu một cơ hội nói lớn tiếng trong lòng mình. Xin mỗi người cũng cầu nguyện, động viên và đồng hành với người trẻ muốn đi tu. Khi đó, Thiên Chúa Cha sẽ giúp cho người trẻ nên những người thợ tốt lành trong cánh đồng lúa chín.