Tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ em giải đáp những thắc mắc của tôi, có chăng chỉ là một câu trả lời ngắn gọn “Bởi em yêu Giêsu”. Nhưng tôi biết câu trả lời đó gói gọn cả tâm tư của em về ơn gọi mà em chọn lựa.