Hãy thường xuyên hỏi CHÚA điều này: - Chúa muốn con sửa đổi điều gì trong tương quan của con với Chúa? - Trong tương quan của con với tha nhân, con cần chỉnh sửa điều gì, để anh em con được bình an và hạnh phúc hơn? - Con cần điều chỉnh điều gì, để bản thân con được đẹp lòng Chúa hơn?