“Nếu chỉ còn một ngày để sống” tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ nhốt mình trong phòng khóc, buồn, tiếc nuối….hay tôi cứ sống hết mình vì người khác, vì giây phút hiện tại Chúa ban cho tôi?