ai đó nói tôi cô đơn, tôi mỉm cười. Ai đó nói tôi bất hạnh, tôi mỉm cười. Ai đó tội nghiệp cho tôi, tôi mỉm cười. Ai đó nói tôi sống hời hợt, tôi mỉm cười. Có thể ai đó hay nhiều hơn ai đó sẽ xem cuộc sống của tôi hiện tại là thất bại. Không sao cả. Mọi thứ đều là tốt đẹp.