Hạnh phúc đời tu ai hiểu thấu. Hạnh phúc chắt lọc từ nỗi đau Như sỏi cát trong tim “Trai Biển”. Ấp ủ tháng năm hóa “Ngọc Châu”.