Bố, con đi tu nhé! Bởi trên đường đi con không một mình mà con còn có chị em, có Hội dòng, gia đình và cả bố nữa. Nên con sẽ cố gắng mỗi ngày để sống hoàn thiện và trưởng thành hơn.