profile card

Cõi tạm

Cập nhật: 12 thg 2, 2020 Lúc tháng 2 12, 2020 Bởi HoaLinh


Chỉ là cõi tạm thế thôi
Ngày mai ai biết ta rồi ra sao
Ngước trông Thiên Chúa chí cao
Tình thương đổ xuống dạt dào nhân gian
Vào đời tay trắng không mang
Chết rồi như khói của nhang mau tàn
Khi sống lắm bạc nhiều vàng

Không sao mua nổi thiên đàng phúc ân
Chỉ người sống có nghĩa nhân
Mới mong được hưởng phúc ân sau này
Người đi kẻ bảo tiếc thay
Người thì kẻ bảo thật may chết rồi
Tình đời cũng chỉ thế thôi
Chẳng ai gánh tội cho ai trong đời
Bình dầu nhân đức đã vơi
Ai nào đổ giúp để thời cho ta
Ngước trông lên Chúa là Cha
Tình thương cứu vớt xóa nhòa tội đi
Trong đời có lỗi lầm chi
Thứ tha đưa dẫn nẻo đi ngay lành
Thân ta yếu đuối mỏng manh
Cậy vì tình Chúa nhân lành mà thôi.

Anna Anh Đào
https://www.linhterexa.com/2020/02/coi-tam.html

  CON LÀ CON CỦA CHÚA... Xin ban thêm niềm tin
  Để con thấy Chúa luôn đồng hành
  Cho con thêm sức mạnh
  Để con thắng vượt ngàn gian nan
  Cho con qua khổ đau
  Đường thánh giá giúp con tôi luyện
  Đức tin thêm vững vàng
  Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan


  Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương.
  Now ,

  Subscribe to our Newsletter