profile card

Ngôi lời lời nhập thế

Cập nhật: 15 thg 7, 2019 Lúc tháng 7 15, 2019 Bởi HoaLinh


Phật Giáo Nguyên Thuỷ là bậc thầy của lối sống bình an. Muốn bình an, thì hãy tự biết mình, tự ý thức. Đi biết đi. Ngồi biết ngồi. Giận biết giận. Chán biết chán. Mỏi biết mỏi... Thay vì vội vã phê phán đánh giá chính mình, thì hãy biết, hãy tự ý thức. Tự ý thức là soi rọi vào vực thẳm mù mịt đen tối Vô Minh, vốn đầy những năng lượng dữ dội, ẩn mặt trá hình dưới nhiều lớp mặt nạ, đưa đẩy ta đi vào vòng xoáy mù mịt vô minh của nó. Ít ra, với PG Nguyên Thuỷ, cũng học được điều quan trọng này: đừng vội phán xét chính mình, đừng vội chê khen sợ mừng với chính mình. Trước hết, nhìn thằng vào sự thật, biết rõ những gì đang xảy ra. Phật, là Biết, là Tự Ý Thức.


Phật Giáo Đại Thừa tức PG Bắc Tông, vẫn chỉ là Đạo Biết, Đạo Ý Thức, Đạo Phật. Nhưng Cái Biết được "thấy" như Bản Chất, như Thể Tánh, như Tự Tánh, như Quê Nhà của con người. Sống thật, sống trọn vẹn, sống "giác ngộ", là trở về lưu ngụ trong Ngôi Nhà Tự Tánh, trở về với Con Người Đích Thực của mình. Với Cái Biết như bản chất sâu và thật duy nhất, mỗi người đều là Phật (Biết). Từ cái Biết, nhờ cái Biết, con người trở về với điều cao cả sâu nhiệm trong mình và vũ trụ. Gọi là Pháp Thân, là Như Lai, là Phật Tánh. Cái Biết, là Tuyệt Đối. Cũng là Pháp Thân, là Tuyệt Đối.

Con đường về Tuyệt Đối của Phật Giáo và Kitô Giáo thì khác nhau. Khác biệt căn bản nhất, là bác hai Giêsu Nazareth, Ngôi Lời Nhập Thể. Nhưng "dịch" cái Biết, cái Phật, là cái Lời hay Nên Lời, thì ta có thể sững sờ. Chỉ có thể biết Cha qua Người Con thôi. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Cho nên, kẻ nào sống với Lời Thiên Chúa, thì như xây ngôi nhà đời mình trên nền đá tảng. Sống với Lời, là "sống Phật"!
Trong phòng, để tượng ông Phật. Nhiều người thấy, cho rằng kỳ dị, lạc đạo mất rồi! Ông Phật có phải là ông Phật đâu. Mà là biểu thị cho Lời Thiên Chúa tràn trụa khắp nơi, và cũng là Cái Thật, lẽ Thật của lòng mình. Tuyệt Đối, dù kiểu vô thể hay hữu thể, thực ra, gần nhau lắm. Tất cả vấn đề trở về Tuyệt Đối, đều "nhờ Lời, với Lời, trong Lời ".

Heidegger nói "Lời là ngôi nhà cho hiện hữu". Người là kẻ ở trong Lời, Lời là bản chất con người. Thay chữ Lời bằng chữ Phật, chữ Tâm, thì cuộc giao ngộ bỗng sâu thăm thẳm. Vấn đề là sống. Với Phật Giáo Đại Thừa, sống là trở về Tự Tánh Chân Tâm. Với Kitô Giáo, sống là luôn kết hợp với Thầy Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể.

Lm Đặng San. 


https://www.linhterexa.com/2019/07/ngoi-loi-nhap-the.html

  CON LÀ CON CỦA CHÚA... Xin ban thêm niềm tin
  Để con thấy Chúa luôn đồng hành
  Cho con thêm sức mạnh
  Để con thắng vượt ngàn gian nan
  Cho con qua khổ đau
  Đường thánh giá giúp con tôi luyện
  Đức tin thêm vững vàng
  Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan


  Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương.
  Now ,

  Subscribe to our Newsletter