profile card

Xin lỗi Chúa - Hiền Thục | Đại Hội Giới Trẻ Hà Nội thứ XIII

Cập nhật: 29 thg 5, 2019 Lúc tháng 5 29, 2019 Bởi HoaLinh


https://www.linhterexa.com/2019/05/xin-loi-chua-hien-thuc.html

  CON LÀ CON CỦA CHÚA... Xin ban thêm niềm tin
  Để con thấy Chúa luôn đồng hành
  Cho con thêm sức mạnh
  Để con thắng vượt ngàn gian nan
  Cho con qua khổ đau
  Đường thánh giá giúp con tôi luyện
  Đức tin thêm vững vàng
  Tình yêu Chúa nồng nàn chứa chan


  Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương.
  Now ,

  Subscribe to our Newsletter