Tôi đã đeo tấm khiên sợ hãi để bảo vệ tấm lòng của mình trong nhiều năm. Nó đã trở thành cái cớ để tôi tránh né việc thử những điều mới mẻ, theo đuổi ước mơ và vâng lời Chúa. Nỗi sợ mất mát, sợ tổn thương và sợ bị từ chối đã ngăn trở tôi phát triển những mối liên hệ yêu thương với Chúa và người khác. Nỗi sợ làm tôi thấy bất an, lo lắng và trở nên một người vợ hay ghen, một người mẹ lo âu và bảo vệ thái quá. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục học biết Chúa yêu mình nhiều ra sao, thì Ngài thay đổi mối liên hệ của tôi với Ngài và với người khác. Vì tôi biết Chúa sẽ chăm sóc tôi, nên tôi cảm thấy an tâm hơn và sẵn sàng đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình.\


Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Gi. 4:7-8). Sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá – minh chứng tối hậu của tình yêu – đã bày tỏ bề sâu của tình yêu Ngài dành cho chúng ta (c.9-10). Vì Chúa yêu chúng ta và sống trong chúng ta, nên chúng ta có thể yêu người khác khi nhận biết Ngài là ai và những gì Ngài đã làm (c.11-12).

Khi chúng ta kinh nghiệm tình yêu vô điều kiện mà Chúa dành cho mình, chúng ta sẽ tăng trưởng và sẵn sàng sống trong mối liên hệ với Ngài và người khác bằng tình yêu không sợ hãi.